ການຕົບແຕ່ງປະຕູສະຖາປັດຕະຍະກໍາ

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຂອງເຈົ້າຫາພວກເຮົາ: